Kvalitet och miljö

Högsta service till kund

Vi är mycket måna om att ha högsta service till kund. Vi investerar och utvecklar företaget kuntinuerligt genom att ständigt leta förbättringar. Reklamationer skall grundligt följas upp och ge oss lärdom.

För oss hör ekonomi och miljö ihop. Viktiga punkter i vårat miljötänkande är energiförbrukning, transporter och maximalt utnyttjande av råvara.